top of page

PMF限定三角邀請賽

二月時,我哋參加 PMF限定三角邀請賽,比賽對手為PMF、荃灣,經過兩循環比賽後,little Dragons以全勝姿態取得冠軍。不過最令人開心嘅,都係球員在比賽發揮到平時訓練所學。特別多謝PMF(Play more Football)的邀請。
————————————-

 九龍城(土瓜灣、何文田)、新界北(粉嶺、上水)

 Whatsapp:5246 0042

————————————-

Comments


bottom of page